Biyogaz tesis nedir?

Biyogaz üretiminin yapıldığı tesislere biyogaz tesisi denir. Biyogaz tesisi en aktif temizleme sistemidir. Diğer tüm sistemler enerji üretmez, sadece kullanır. Biyogaz tesisleri, atıklardan biyogaz ve organik gübreler üretir. Biyogaz üretimi atmosfere metan salınımını engeller. Salınımı engellemek, küresel ısınmayı önlemenin en önemli yoludur.

Biyogaz üretimi için kullanılacak hammadde ön dengeleme (besleme) havuzuna aktarılır. Ön dengeleme havuzundaki hammadde bir karıştırıcı yardımıyla karıştırılır. Karıştırıcı sayesinde çökelmeler önlenir ve reaktöre gidecek atığın homojen olması sağlanır. Hammadde besleme havuzundan biyogaz reaktörüne aktarılır. Biyogaz reaktörünün içinde bulunan ısıtma boruları sayesinde hammadde çalışma sıcaklığına kadar ısıtılır. Reaktörden elde edilen biyogaz gaz depolama tankına gönderilir. Gaz depolama tankından da gaz türbinine gönderilen biyogazın burada elektrik enerjisine dönüşümü sağlanır.

Türkiye'de kaç tane biyogaz tesisi var?

Türkiye'de 18 biyogaz tesisi mevcuttur. Bunlardan 6 adedi Alternatif Power Projesi. Elektrik üretim kapasitesi anlamında Türkiye'nin en büyük biyogaz tesisleri firmamız tarafından kuruluyor.

Biyogaz tesisi ne yapar?

Biyogaz tesisleri, atıklardan biyogaz ve organik gübreler üretir. Biyogaz üretimi atmosfere metan salınımını engeller. Salınımı engellemek, küresel ısınmayı önlemenin en önemli yoludur.

Bir biyogaz tesisi nasıl çalışır?

Biyogaz tesisinde çürütme haznesine beslenen atıklar, oksijensiz ortamda bekletilir. Mikro organizmalar, atıkların parçalanmasına ve biogaz'a dönüşmesini sağlar. Fermantasyon süreci sonucunda oksijen, metan gazı ve karbondioksit oluşur. Oluşan biyogaz, gaz jeneratörlerinde yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülür.

Biyogaz tesisleri doğa dostu mu?

Biyogaz teknolojisi organik kökenli atık/artık maddelerden hem enerji eldesine hem de atıkların toprağa kazandırılmasına imkan vermektedir. Ucuz - çevre dostu bir enerji ve gübre kaynağıdır.

Biyogaz araçlarda kullanılır mı?

% 99 CH4 içeren biyogazın ısıl değeri 37,3 MJ/m3 iken %65 CH4 içeren biyogazın ısıl değeri 24,0 MJ/m3 olarak değişmektedir. Bu özellikleri ile biyogaz metan içeriğine göre evlerde mutfak, aydınlatma, doğal gaz ve araçlarda yakıt olarak kullanılmaktadır.

Biyogazın içinde ne var?

Biyogaz, hayvansal ve bitkisel atıkların oksijensiz ortamda ayrışması sonucu ortaya çıkan bir gaz karışımıdır. Bileşiminde % %40–75 metan (CH4), %25–60 karbondioksit (CO2), % 0-2 hidrojen sülfür (H2S) ile çok az miktarda azot (N2) ve hidrojen (H2) bulunmaktadır.

Biyogaz tesisi kokar mı?

Metan gazı normalde renksiz ve kokusuz bir gaz olmasına rağmen biyogaz içeriğindeki hidrojen sülfürden dolayı çürük yumurta gibi kokar. Biyogaz içeriğindeki hidrojen sülfürün oranı artıkça bu koku keskinleşmektedir.

23.03.2022 00:55

BUNLAR DA İLGİNİ ÇEKEBİLİR