Akıllı Şehir nedir? Akıllı şehirler nasıl olur?

Akıllı şehirler, bireylerin şu an yaşadığı şehirlerde daha iyi imkanlara sahip olmasını sağlayan, şartların daha güzel ve iyi şekilde olması ve refahı bakımından çok iyi seviyelerde olmasını sağlayan yeniliklerin bütünüdür. Küresel anlamda artan nüfusun su, elektrik, ulaşım, bilişim gibi sınırlı olan kaynakların şehirlerde yaşayan bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda daha iyi yerlere getirmek için ulusal ve yerel yönetimlerle birlikte çalışıp entegrasyon sürecidir. Farklı kaynakların ve altyapı sistemlerinin etkili bir şekilde yönetilmesi, yeşil bir çevre ve yeşil enerji, nesnelerin interneti (IoT) gibi teknoloji uygulamalar daha iyi yaşam koşullarına sahip şehirleri “Akıllı Şehir” kavramı altına yazılacaktır. Ülkelerin bu anlamda destek programları, eylem planları mevcuttur. Küresel ve ulusal yönetimler arasında bağlantı kurulup daha nitelikli bir oluşum mümkündür. Akıllı şehirler, bireylere daha hızlı cevap verebilmek, şehirdeki hizmetleri geliştirmek, dijital teknolojiyi daha etkin kullanmak gibi gelişmeler ile bütünleşir. Gelişen teknolojiler, dünyanın yeni nesil enerji kaynak verimliliği, doğaya verilen zararın düzeltilmesi ve şehirde yaşayan bireyler için “Akıllı Şehirler” uygulamaları ile sürdürülebilir, yaşanabilir ve umut vaat eden bir dünyadır. Akıllı şehirler, sürdürülebilir bir yaşamı hedefler ve ön planda tutar.

Akıllı Şehirler Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Günümüz şartlarında dünya nüfusunun neredeyse yarısı şehirlerde yaşamaktadır. İlerleyen yıllarda bilhassa 20-30 yıl sonra nüfusun büyük bir kısmı şehirlere yerleşebileceği tahmin edilmektedir. Birleşmiş Milletler(BM), oluşturduğu sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda şehir alanlarını inşa etme ve yönetim şeklini değişimiyle akıllı şehirler oluşumu mümkün olabilecektir.

Enerji ihtiyacının temiz enerji türlerinden karşılanması, etkili atık yönetim sistemleri olması, sürdürülebilir ve etkili bilişim ve haberleşme altyapısı oluşması, e-hizmetlerin yoğun ve efektif kullanılıp oluşturulması, çevre yönetimi sistemlerinin olması, ekonomi veya doğal afet gibi olaylar için acil müdahale sistemlerinin oluşturulması akıllı şehirlerin önemli özellikleridir.

Akıllı Şehirler Uygulamaları Nelerdir?

Akıllı şehirlerde uygulamaların efektif ve etkin kullanımı son derece önemlidir. Şehrin ekonomi, iklim, çevre, enerji gibi uygulamalar sürdürülebilirlikte önemli paya sahiptir. Bu yönden akıllı şehirler, gelecek üzerine sürdürülebilir yollar ile yaşanabilecek bir dünya için büyük umut vaat eder. Akıllı şehirlerin uygulamaları da çağa uygun olmalıdır. Bu yüzden akıllı teknolojilere ihtiyaç duyulur. Başlıca akıllı şehirler uygulamaları aşağıda sıralanmıştır.

Akıllı Çevre ve Enerji

Enerji kaynakları, yüksek seviyede verimli ve efektif kullanılması gerekir. Yenilikçi yöntemlere dayanan sistemler ile enerjinin yönetimi söz konusudur. Çevre ve doğanın sürdürülebilirliğinin sağlanması için yeşil renkli alanlar ve su kaynaklarının kontrol altında olmasıdır.

Akıllı Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Akıllı şehir dahilinde bilgi ve iletişim teknolojileri şehir yönetimi, ulaşım altyapısı ve enerji kaynaklarının güvenliğinin sağlanmasında önemli durumdadır.

Akıllı Ulaşım ve Sağlık

Akıllı ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojisiyle destekli ve bütünleşmiş bir biçimde çalışır. Akıllı ulaşım sistemleri; kara, deniz, hava ulaşımını güvenli ve birbirine bağlı sistemleri kapsar. Akıllı sağlık yaşam kalitesini arttıracak yönde hedefleri olan, sağlık hizmetlerini iyileştiren, bireylerde farkındalık oluşturma gibi uygulama ve hizmetler bütünüdür.

Mevcut gelişmeler ve teknolojiler sayesinde şehirlerdeki nüfus yoğunluğu artmaktadır. “Akıllı Şehirler” uygulamaları şehirleşmenin sağlıklı ve verimli olacağı yönündedir. Akıllı şehir kavramı, şu anki ve gelecek kuşakları ekonomik, ekolojik ve kültürel ihtiyaçlarını karşılarken yaşam haysiyetini, e-hizmetlerin verimliliğini artırmak için çağın akıllı teknolojilerini kullanan yenilikçi bir şehir yaklaşımıdır.

23.03.2022 00:57

BUNLAR DA İLGİNİ ÇEKEBİLİR