Abanmak ne demek? Abanmak kelimesinin anlamı nedir?

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי "doldurma" kökünden türetilmiştir.

"Abanmak" kelimesi, genellikle yorulmak veya enerji kaybı nedeniyle bir işi yarıda bırakmak, işi askıya almak veya bir yere yaslanarak dinlenmek anlamlarına gelir. Bu kelime, özellikle Türkçe'de sıkça kullanılan bir argo terimdir ve sözlük anlamı "pes etmek, işi bırakmak, yarıda kalmak" şeklinde ifade edilebilir.

Örneğin, "İşin sonuna kadar gitmek yerine, olaylara abanıp yarım bıraktı" gibi bir cümlede "abanmak" kelimesi, yorgunluk veya umutsuzluk nedeniyle işi tamamlamak yerine bırakmak anlamında kullanılmıştır.

Ancak, "abanmak" kelimesi argo bir kelime olduğu için, resmi yazışmalarda veya iş yerlerinde kullanılmaması gerekmektedir. Bunun yerine, "işin yarısında bırakmak", "işe ara vermek", "dinlenmek" gibi daha uygun ve resmi ifadeler tercih edilmelidir.

05.03.2023 12:48