Vatan eş anlamlısı

Vatan sözcüğünün eş anlamlı kelimesi yurt sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir.

02.01.2022 00:44