Sünni ne demek? Kime Sünni denir?

Sünni yada Sünnilik, Ehl-i Sünnet İslam dininin sünnet doktrinine dayalı, günümüzde Dünya üzerindeki iki büyük kolundan biri (diğeri Şiîlik) ve % 83'lük bir oran ile en büyük mensubunun bulunduğu mezhepler grubudur. Zaman zaman Sünni İslam veya Sünni mezhebi ifadesi de kullanılır.

Sünni kelimesi ifade ettiği anlam olarak, Hz. Muhammedin yapmış olduğu davranışları öğrenerek bunları hayatına uygulayan insanlar için kullanılan bir kavram olmaktadır. Yeryüzünde Sünni olan Müslüman insan sayısının fazla olduğu bilimsel araştırmalar tarafından ortaya konmaktadır. Türk Dil Kurumu Sünni kavramını, sünnet yolundan giden kimse şeklinde açıklamaktadır. Sünni kelimesi, İslam dini peygamberi Hz. Muhammedin yolundan giden onun yaptıklarını yapmaya çalışan ve onu kendisine örnek alan insanlar için kullanılan bir kavramdır.

Sünni ekol, kendi içerisinde günümüzde yaşayan iki inanç mezhebi, Matüridilik ve Eş'arilik, dört fıkıh mezhebini, Hanefilik, Şafiilik, Malikilik ve Hanbeliliği içermektedir.

Sunni, İslam dininin en büyük mezhebidir ve dünya genelinde yaklaşık %85-90'ını temsil eder. Sunniler, İslam tarihinde Peygamber Efendimiz Muhammed'in (SAV) hayatı, ahlakı, sözleri ve uygulamalarından yola çıkarak İslam'ın doğru anlaşılmasını ve uygulanmasını amaçlar.

Sunniler, Kur'an ve Sünnet'in yanı sıra Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali gibi ilk halifelerin yol gösterici rolüne de önem verirler. İmamet konusunda, Peygamber Efendimiz'in (SAV) ölümünden sonra halifelik makamının toplum tarafından seçilen liderlere verildiğini kabul ederler.

Sunni mezhebi, İslam dünyasında farklı kültür ve coğrafik bölgelerde farklı uygulamalara ve okullara sahiptir. Bunlar arasında Hanafi, Maliki, Şafi'i ve Hanbeli okulları bulunur.

Sunni inançları, İslam'ın esaslarının yanı sıra insanlar arasındaki adaleti, yardımlaşmayı ve hoşgörüyü teşvik etmeyi amaçlar. Sunniler, İslam toplumlarının barışçıl, dürüst ve hoşgörülü olmasını önceler.

06.06.2021 14:56

BUNLAR DA İLGİNİ ÇEKEBİLİR