Sünni

Sünni yada Sünnilik, Ehl-i Sünnet İslam dininin sünnet doktrinine dayalı, günümüzde Dünya üzerindeki iki büyük kolundan biri (diğeri Şiîlik) ve % 83'lük bir oran ile en büyük mensubunun bulunduğu mezhepler grubudur. Zaman zaman Sünni İslam veya Sünni mezhebi ifadesi de kullanılır.

Sünni kelimesi ifade ettiği anlam olarak, Hz. Muhammedin yapmış olduğu davranışları öğrenerek bunları hayatına uygulayan insanlar için kullanılan bir kavram olmaktadır. Yeryüzünde Sünni olan Müslüman insan sayısının fazla olduğu bilimsel araştırmalar tarafından ortaya konmaktadır. Türk Dil Kurumu Sünni kavramını, sünnet yolundan giden kimse şeklinde açıklamaktadır. Sünni kelimesi, İslam dini peygamberi Hz. Muhammedin yolundan giden onun yaptıklarını yapmaya çalışan ve onu kendisine örnek alan insanlar için kullanılan bir kavramdır.

Sünni ekol, kendi içerisinde günümüzde yaşayan iki inanç mezhebi, Matüridilik ve Eş'arilik, dört fıkıh mezhebini, Hanefilik, Şafiilik, Malikilik ve Hanbeliliği içermektedir.

06.06.2021 14:56