SEROQUEL XR 50 mg tablet ne için kullanılır?

SEROQUEL XR 50 mg tablet nedir, ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir?

SEROQUEL XR 50 mg uzatılmış salımlı tablet Ağız yoluyla alınır.

 • Etkin madde: 50 mg ketiapine eşdeğer 57,56 mg ketiapin fumarat
 • Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz, sodyum sitrat, sığır sütünden elde edilen laktoz monohidrat, magnezyum stearat, hipromelloz 2208, hipromelloz 2910, makrogol 400, titanyum dioksit, sarı demir oksit ve kırmızı demir oksit

Bu Kullanma Talimatında:

 1. SEROQUEL XR nedir ve ne için kullanılır?
 2. SEROQUEL XR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. SEROQUEL XR nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. SEROQUEL XR’ın saklanması başlıkları yer almaktadır.

SEROQUEL XR nedir ve ne için kullanılır?

SEROQUEL XR şeftali renkli, kapsül şeklinde her iki yüzü dış bükey uzatılmış salımlı tablettir. Tabletin bir yüzünde XR 50’ basılı diğer tarafı ise düzdür.

SEROQUEL XR 50 mg, 30 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.

SEROQUEL XR etkin maddesi ketiapin olan, antipsikotikler (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak adlandırılan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

SEROQUEL XR aşağıdaki hastalıkların tedavisinde etkilidir:

 • Bipolar bozukluğa eşlik eden majör depresif ataklar: Bu durumda kendinizi üzgün Karamsarlık, suçluluk, enerji kaybı, iştah azalması ve uykusuzluk hissedebilirsiniz.
 • Bipolar bozuklukta orta-ileri derece mani atakları: aşırı coşkulu, heyecanlı, mutlu, meraklı veya hiperaktif olursunuz (uykuya her zamankinden daha az ihtiyaç duyar, daha konuşkan olur, düşüncelerin veya fikirlerin hızla akıp geçtiğini fark edebilirsiniz) ya da saldırgan veya yıkıcı tavırlar dahil karar verme yeteneğinizde zafiyet oluşur.
 • Daha önce ketiapin tedavisine cevap vermiş olan bipolar bozukluğu olan hastalarda mani ve depresif atakların nüks etmesinin önlenmesinde.
 • Şizofreni: gerçekte var olmayan şeyleri duyabilir veya hissedebilirsiniz; gerçek olmayan şeylere inanırsınız ya da garip şüphe, endişe, kafa karışıklığı, suçluluk, gerginlik, can sıkıntısı hissedersiniz.

SEROQUEL XR majör depresif bozuklukta, majör depresif atakların tedavisinde kullanıldığında bu hastalıkların tedavisinde kullanılan başka bir ilaca ilave olarak alınacaktır.

Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuz SEROQUEL XR reçetenizi yazmaya devam edebilir.

SEROQUEL XR’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SEROQUEL XR ve bu sınıftaki diğer ilaçlarla yapılan klinik çalışmalarda, demansı ve davranışsal bozukluğu olan yaşlı hastalarda ölüm riskinde artış raporlanmıştır. SEROQUEL XR bu tür kullanımda onaylı değildir.


SEROQUEL XR’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Etkin madde ketiapine veya SEROQUEL XR’ın herhangi bir bileşenine (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjikseniz,
 • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:
  • HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HIV- proteaz inhibitörleri),
  • Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi),
  • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin, klaritromisin gibi bazı ilaçlar,
  • Nefazodon gibi bazı depresyon ilaçları,

Eğer emin değilseniz SEROQUEL XR almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SEROQUEL XR’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Sizde veya ailenizden birisinde kalp hastalığı varsa ya da geçmişte olduysa (örneğin kalp ritm bozukluğu, kalp kasının zayıflığı veya kalp iltihaplanması varsa ya da kalp atışınıza etki eden herhangi bir ilaç kullanıyorsanız),
 • Tansiyonunuz düşükse,
 • Felç geçirdiyseniz ve özellikle ileri yaştaysanız,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Kriz geçirmişseniz (nöbet),
 • Şeker hastalığınız (diyabet) veya şeker hastası olma riskiniz SEROQUEL XR kullandığınızda doktorunuz kan şeker seviyelerinizi kontrol edebilir.
 • Geçmişte ilaçlardan kaynaklanan veya onlarla ilgisi bulunmayan herhangi bir nedenle akyuvar (beyaz kan hücresi) sayınız düşük bulunduysa,
 • Demansı (beyin işlev kaybı) olan yaşlı birisi iseniz. SEROQUEL XR kullanılmamalıdır; çünkü SEROQUEL XR’ın ait olduğu grup ilaçlarla, demansı olan yaşlı kişilerde inme riskini ya da bazı vakalarda ölüm riskini artırabilir.
 • Bu grup ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olduğundan, sizde ya da ailenizde damar içinde kan pıhtılaşma öyküsü varsa,
 • Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi olarak ifade edillir) durumu yaşıyorsanız veya yaşadıysanız ve aldığınız ilaçlar normal beyin aktivitelerini yavaşlatıyorsa (depresanlar),
 • Mesanenizi tamamen boşaltamayacağınız bir durumunuz (üriner retansiyon), büyüyen bir prostatınız, bağırsaklarınızda tıkanıklık veya gözünüzde basınç artışı varsa. Bu durumlar, bazen bazı tıbbi durumların tedavisinde sinir hücrelerinin işlevini etkileyen ilaçlardan ("anti-kolinerjikler") kaynaklanır.
 • Toplar damarlarınızda bir probleminiz SEROQUEL XR’ın, seyrek olarak toplardamar tıkanıklığına neden olma riski bulunmaktadır. Tedavi öncesinde ve sırasında tüm risk faktörleri belirlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Alkol veya ilaç kötüye kullanımı öykünüz varsa.

SEROQUEL XR’ı kullandıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi biri sizin için geçerliyse hemen doktorunuza danışınız:

 • Nöroleptik malign sendrom olarak bilinen, ateş, ciddi kas tutulması, terleme ve bilinç kaybının birlikte görülmesi. Bunun için, acil tıbbi tedavi
 • Çoğunlukla yüz veya dilde kontrolsüz hareketler,
 • Baş dönmesi veya ciddi uykulu hissetme Bu, yaşlı hastalarda, kazalara bağlı yaralanma (düşme) riskini yükseltebilir.
 • Nöbetler,
 • Uzun süreli ve ağrılı ereksiyon (priapizm).

Böyle belirtilere bu tip ilaçlar sebep olabilir.

Eğer aşağıdaki belirtileri hissederseniz mümkün olan en kısa sürede doktorunuza söyleyiniz:

 • Ateş, grip benzeri belirtiler, boğaz ağrısı ya da diğer bir enfeksiyon ki bunlar düşük akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısının sonucu oluşabilir; SEROQUEL XR’ın durdurulması ve/veya tedavi verilmesi gerekebilir.
 • İnatçı karın ağrısının eşlik ettiği kabızlık veya tedaviye cevap vermeyen kabızlık; çünkü bunu bağırsağın daha ciddi tıkanması
 • İntihar düşüncesi ve depresyonda kötüleşme

Depresyon yaşıyorsanız bazen kendinize zarar verme veya öldürme ile ilgili düşünceler aklınıza gelebilir. Bu ilaçların tümünde etkinin görülmesi, genellikle yaklaşık iki hafta fakat bazen daha uzun sürdüğünden, tedaviye ilk başlandığı sırada bu düşünceler artabilir. Bu düşünceler aynı zamanda ilacınızı almayı aniden bırakmanız durumunda da artabilir. Eğer bir genç yetişkinseniz böyle düşünmeniz daha olasıdır. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler, depresyon görülen 25 yaşın altındaki genç yetişkinlerde intihar düşünceleri ve/veya intihar davranışı riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya öldürme düşünceleri aklınızdan geçerse derhal doktorunuzla temas kurun veya bir hastaneye başvurun. Bir akrabanıza veya yakın arkadaşınıza depresyon geçirdiğinizden bahsetmeniz ve onlardan bu kitapçığı okumalarını istemeniz yararlı olabilir. Depresyonun kötüleştiğini düşünmeleri veya davranışlarınızdaki değişiklikler konusunda endişelenmeleri durumunda bunu size söylemelerini isteyebilirsiniz.

Kilo alma

SEROQUEL XR alan hastalarda kilo alma görülmüştür. Siz ve doktorunuz kilonuzu düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

Çocuklar ve ergenlerde kullanımı

SEROQUEL XR çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SEROQUEL XR’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • SEROQUEL XR’ı, yiyeceklerden etkilenebileceğinden, aç karnına yemeklerden en az bir saat önce veya yatmadan önce alınız.
 • Ne kadar alkol aldığınıza dikkat Çünkü SEROQUEL XR ile alkolün birleşen etkileri sizi uykulu yapabilir.
 • SEROQUEL XR tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu değiştirebilir.

SEROQUEL XR’ın Hamilelikte kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer gebe olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, SEROQUEL XR almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuzla görüşmeden hamilelik esnasında SEROQUEL XR almamalısınız.

Gebeliğin son üç ayında, antipsikotik ilaçlara (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler, huzursuzluk, kasların aşırı gerginliği, kasların gerginliğini yitirmesi, titreme, uykululuk hali, solunum güçlüğü veya beslenme bozukluklarıdır. Eğer bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri gelişirse, doktorunuzla temasa geçmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emziren annelerin kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacı kullandığınız süre boyunca bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

Kullandığınız bu ilaç uykunuzu getirebilir. Bu tabletlerin sizi nasıl etkilediğini öğrenene dek araç ya da makine kullanmayınız.

SEROQUEL XR’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler SEROQUEL XR bir şeker tipi olan laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

SEROQUEL XR her bir tablette 36 mg sodyum sitrat içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

SEROQUEL XR 50 mg tabletin diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte SEROQUEL XR kullanmayınız:

 • AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HIV- proteaz inhibitörleri),
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi),
 • Eritromisin veya klaritromisin (enfeksiyon tedavisinde kullanılır),
 • Nefazodon gibi depresyon ilaçları,

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

 • Sara (epilepsi) ilaçları (fenitoin veya karbamazepin gibi),
 • Tansiyon (yüksek kan basıncı) ilaçları,
 • Barbitüratlar (uykusuzluk tedavisinde),
 • Tiyoridazin veya lityum (diğer antipsikotik ilaçlar),
 • Kalp atımınıza etki eden ilaçlar: Mesela diüretikler (ödem attrıcı) gibi elektrolitlerin dengesizliğine (kanda potasyum ve magnezyumun düşük seviyelerde olması) sebep olan ilaçlar ya da bazı antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi,
 • Kabızlığa sebep olabilen ilaçlar,
 • Bazı tıbbi durumların tedavisinde sinir hücrelerinin işlevini etkileyen ilaçlar ("anti kolinerjik").

Herhangi bir ilacınızı kesmeden önce lütfen doktorunuzla konuşunuz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İdrarda ilaç taraması

Eğer idrarda ilaç taraması yapılıyorsa, SEROQUEL XR kullanmanız nedeniyle metadon veya depresyon için kullanılan trisiklik antidepresanlar (TSA) olarak adlandırılan ilaçlardan kullanmıyor olsanız dahi, bazı test metotları bu ilaçlar için pozitif sonuç alınmasına neden olabilir. Böyle bir sonuç alınırsa, daha spesifik testlerle sonuçların doğrulanması gerekebilir.

SEROQUEL XR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

SEROQUEL XR’ı kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Başlangıç dozunuza doktorunuz karar verecektir. İdame doz (günlük doz) hastalığınıza ve ihtiyacınıza bağlıdır, ama genellikle 150 mg ila 800 mg arasında olacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Tabletlerinizi günde bir defa alacaksınız.
 • Tabletleri bölmeyin, çiğnemeyin veya
 • Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla
 • İlacınız yiyeceklerden etkilenebileceğinden aç karnına alınız, yemeklerle beraber almayınız (yemeklerden en az 1 saat önce veya yatmadan önce alınız, doktorunuz size ne zaman kullanmanız gerektiğini söyleyecektir).
 • SEROQUEL XR kullanırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu
 • Doktorunuz size söylemeden, kendinizi iyi hissetseniz bile tabletlerinizi almayı durdurmayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklar ve ergenlerde kullanımı:

SEROQUEL XR’ın çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı iseniz doktorunuz dozunuzu değiştirebilir.

Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer problemleriniz varsa doktorunuz dozunuzu değiştirebilir.

Eğer SEROQUEL XR’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SEROQUEL XR kullandıysanız

SEROQUEL XR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktorunuzun sizin için reçetenize yazdığından daha fazla SEROQUEL XR almışsanız uyuklama, sersemlik ve anormal kalp atışları hissedebilirsiniz. Doktorunuzla irtibata geçiniz ve doğruca en yakın hastaneye gidiniz. SEROQUEL XR tabletlerinizi yanınızda götürünüz.

SEROQUEL XR’ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Unuttuğunuz tableti, bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın olmadığı sürece, hatırlar hatırlamaz hemen alın.

SEROQUEL XR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

SEROQUEL XR kullanmayı aniden durdurursanız, uyuyamayabilirsiniz (uykusuzluk) ya da kendinizi hasta hissedebilirsiniz (bulantı) veya baş ağrısı, ishal, hasta olma (kusma), baş dönmesi ya da huzursuzluk halleri gelişebilir.

Doktorunuz size tedaviyi durdurmadan önce, dozu yavaş yavaş azaltmanızı önerebilir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

SEROQUEL XR'ın olası yan etkiler nelerdir?

Herkeste oluşmasa da tüm ilaçlar gibi bu ilaç da yan etkilere neden olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SEROQUEL XR’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes alma güçlüğü veya şoka neden olabilen ciddi alerjik reaksiyonlar (anaflaktik reaksiyonlar).
 • Deride kabarcıklar, deride şişme ve ağız çevresinde şişme dahil alerjik
 • Deride ani kabarma, genellikle göz çevresi, dudaklar ve boğazda şişme (anjiyoödem).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SEROQUEL XR’a karsı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu yan etkiler seyrek olarak görülür. Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden tahmin edilemiyor. SEROQUEL XR’ın diğer yan etkileri şunlardır:

Çok yaygın: 10 kişide 1’den fazlasını etkileyebilir

 • Baş dönmesi (bayılmaya neden olabilir), baş ağrısı, ağız kuruluğu,
 • Uyuklama hali (SEROQUEL XR almaya devam ettiğinizde zamanla geçebilir) ( düşmeye neden olabilir),
 • İlacın kesilme semptomları (SEROQUEL XR kullanmayı kestiğinizde görülen belirtiler); bunlara uyuyamama (uykusuzluk), hasta olma (bulantı), baş ağrısı, ishal, hasta olma (kusma), baş dönmesi ve huzursuzluk dahildir. İlacın en az 1 ila 2 haftalık bir periyotta kademeli olarak kesilmesi önerilir.
 • Kilo alımı,
 • Anormal kas Bunlara kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması dahildir.
 • Bazı yağların miktarında değişiklikler (trigliseridler ve toplam kolesterol).

Yaygın: 10 kişiden 1 kişiye kadarını etkileyebilir

 • Kalp hızında artış (taşikardi),
 • Kalp çok güçlü çarpıyor, çok hızlı atıyor ya da kalp atışları arasında atlama oluyor gibi hissetmek,
 • Kabızlık, mide bozukluğu (hazımsızlık),
 • Halsizlik ve güçsüzlük hissi,
 • Kol veya bacaklarda şişme,
 • Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi (ortostatik hipotansiyon) ve buna bağlı olarak baş dönmesi veya bayılma hissi (düşmeye neden olabilir),
 • Kan şekerinin yükselmesi,
 • Bulanık görme,
 • Anormal rüyalar ve kabuslar,
 • Açlık hissi (iştah artışı),
 • Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu,
 • Konuşma ve telaffuzda güçlük,
 • Depresyonda artış ve intihar düşünceleri,
 • Nefes darlığı,
 • Kusma (özellikle yaşlılarda),
 • Ateş,
 • Kandaki tiroid hormonları miktarlarında değişiklikler,
 • Bazı kan hücresi tiplerinin sayılarında azalmalar,
 • Kanda ölçülen karaciğer enzimleri miktarlarında artışlar,
 • Kanda prolaktin hormonu miktarında artışlar. Prolaktin hormonunun yükselmesi nadir vakalarda aşağıdakilere yol açabilir:
 • Erkeklerde ve kadınlarda memede şişlik ve beklenmedik şekilde süt
 • Kadınların adet görmemesi ya da düzensiz adet görmesi.

Yaygın olmayan: 100 kişide 1’den fazlasını etkileyebilir

 • Nöbetler,
 • Deride kabarcıklar, deride şişme ve ağız çevresinde şişme dahil alerjik reaksiyonlar,
 • Bacaklarda huzursuzluk hissi (huzursuz bacak sendromu olarak da adlandırılır),
 • Yutkunmada güçlük,
 • Özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketler,
 • Cinsel aktivitede bozukluk,
 • Şeker hastalığı (diyabet),
 • EKG’de görülen, kalbin elektriksel aktivitesindeki değişiklik (QT uzaması),
 • Tedaviye başlandığında normal kalp hızından daha yavaş atma görülebilir ve düşük kan basıncı ve bayılma ile ilişkilendirilebilir,
 • İdrar yapma güçlüğü,
 • Bayılma (düşmeye neden olabilir),
 • Geniz tıkanıklığı,
 • Alyuvar (kırmızı kan hücre) miktarında azalma,
 • Kanda sodyum miktarının azalması,
 • Nötropeni,
 • Önceden var olan şeker hastalığının (diyabet) kötüleşmesi.

Seyrek: 1000 kişiden 1 kişiye kadarını etkiler

 • Ateş, terleme, kaslarda sertleşme, çok uykulu hissetme ya da bayılmanın bir kombinasyonu (“nöroleptik malign sendrom” olarak adlandırılan bir bozukluk),
 • Deri ve gözlerde sararma (sarılık),
 • Karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Priapizm (uzun süren ve ağrılı ereksiyon),
 • Göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi (galaktore),
 • Adet düzensizliği,
 • Göğüs ağrısına ve nefes almada zorluğa neden olacak şekilde kan damarları boyunca akciğere doğru ilerleyen, özellikle bacak damarlarındaki kan pıhtılaşması (bacaklarda şişme, ağrı ve kırmızılık belirtileri). Bu belirtilerden herhangi biri meydana geldiğinde derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Uyku halindeyken yürümek, konuşmak, yemek yemek ve diğer aktivitelerde bulunmak,
 • Vücut sıcaklığının azalması (hipotermi),
 • Pankreas iltihabı,
 • Aşağıdaki durumlardan üçünün veya daha fazlasının bileşimi olan bir durum (metabolik sendrom da denir): Karın bölgesinde yağ artışı, “iyi kolesterol” (HDL-K)’de azalma, kanda trigliseridler denilen yağ tipinde artış, yüksek kan basıncı ve kanda şeker artışı,
 • Agranülositoz denilen bir durum; düşük beyaz kan hücresi sayısı ile ateş, grip benzeri belirtiler, boğaz ağrısı ya da diğer bir enfeksiyon,
 • Bağırsak tıkanması,
 • Kanda kreatin fosfokinaz seviyelerinde artış (kaslardaki bir madde),
 • Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi).

Çok seyrek:10.000 kişiden 1 kişiye kadarını etkiler

 • Şiddetli pişik, kabarıklık ve deride kırmızı kabarıklıklar,
 • Nefes alma güçlüğü veya şoka neden olabilen ciddi alerjik reaksiyon (anaflaksi),
 • Deride ani kabarma, genellikle göz çevresi, dudaklar ve boğazda (anjiyoödem),
 • Deri, ağız, göz ve genital bölgelerde şiddetli soyulma durumu (Stevens-Johnson sendromu),
 • İdrar hacmini ayarlayan hormonun uygunsuz salgılanması,
 • Kas liflerinin yıkımı ve kaslarda ağrı (rabdomiyoliz).

Bilinmiyor: eldeki verilerden sıklığı tahmin edilemiyor

 • Düzensiz kırmızı beneklerle birlikte deri döküntüsü (eritema multiforme),
 • Ateş, deride kabarcık oluşumu ve derinin soyulması gibi belirtilerin görüldüğü ciddi, ani alerjik reaksiyon (toksik epidermal nekroliz),
 • Hamilelerin SEROQUEL XR kullanımına bağlı olarak yeni doğan bebeklerde ilaç kesilme belirtilerinin görülmesi.

SEROQUEL XR’ın dahil olduğu ilaç grubu, ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek kalp ritim bozukluklarına sebep olabilir.

Bazı yan etkiler sadece kan testi yapıldığında görülebilir. Bunlara kandaki bazı yağların (trigliseridler ve total kolestrol) ve şeker miktarında değişiklikler, kandaki tiroid hormonlarının miktarında değişiklikler, karaciğer enzimlerinde artış, bazı kan hücrelerinin sayısında azalma, kırmızı kan hücrelerinin miktarında azalma, kan kreatin fosfokinaz miktarında (kaslardaki bir madde) artış ve kanda prolaktin hormonunun miktarında artış dahildir. Prolaktin hormonundaki artışlar seyrek olarak aşağıdaki durumlara neden olabilir:

 • Kadın ve erkeklerde göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi
 • Kadınlarda aylık periyodlarının olmaması ya da düzensiz periyodlar yaşamaları

Çocuklar ve ergenlerdeki ek yan etkiler

Erişkinlerde görülebilen yan etkilerin aynıları çocuk ve ergenlerde de görülebilir.

Aşağıdaki yan etkiler, çocuklar ve ergenlerde daha sık görülür veya erişkinlerde görülmez:

Çok yaygın: 10 kişide 1’den fazlasını etkileyebilir

 • Kanda prolaktin adlı hormon miktarında artış. Nadiren bazı vakalarda prolaktin hormon artışını aşağıdakiler izleyebilir:
 • Erkek ve kız çocuklarda göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi
 • Kızların aylık periyodlarının olmaması ya da düzensiz periyodlar yaşamaları
 • İştah artması,
 • Kusma,
 • Anormal kas Bunlara kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması dahildir.
 • Kan basıncı artışı.

Yaygın: 10 kişiden 1 kişiye kadarını etkiler

 • Zayıf, güçsüz hissetme (bayılmaya sebep olabilir),
 • Geniz tıkanması,
 • Huzursuz

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

SEROQUEL XR’ın saklanması

SEROQUEL XR’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra SEROQUEL XR’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi: AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza, B Blok, Kat:3- 4 Levent / İstanbul

Üretim yeri: AstraZeneca UK Limited, Macclesfield/İngiltere

19.05.2022 20:14

BUNLAR DA İLGİNİ ÇEKEBİLİR