Polarize ne demek?

Polarize kelimesi Türkçe'de "kutuplaştırmak" anlamına gelir.

Polarize kelimesi, bir şeyin iki zıt yöne bölünmesini ifade eden bir fiildir. Bu bölünme, çoğu zaman farklı düşünceler, fikirler veya görüşler arasında gerçekleşir ve insanlar arasında bir bölünme yaratır. Polarize kelimesi, aynı zamanda ışık veya elektromanyetik radyasyon gibi dalgaların sadece tek bir düzlemde titreşim yapmasını ifade eden bir terim olarak da kullanılır.

Kelimenin kökeni, Yunanca "polos" kelimesinden gelmektedir, bu kelime "eksen" veya "kutup" anlamına gelir. Bu kelime, İngilizceye "polar" olarak geçmiştir ve sonrasında "polarize" fiili türetilmiştir.

Örnek cümleler:

  • Son seçimler ülkeyi ciddi bir şekilde polarize etti.
  • Bu konuda insanlar arasında güçlü bir polarizasyon var.
  • Bazı gözlükler, ışığın polarizasyonunu filtreleyerek daha net bir görüntü sağlar.

05.03.2023 11:26