PH değeri ne demek?

pH, bir çözeltinin asidik ya da bazik olup olmadığını ölçmek için kullanılan bir ölçü birimidir. pH, "potansiyel hidrojen" kelimesinin kısaltmasıdır ve suyun hidrojen iyonu (H+) konsantrasyonunu ifade eder.

pH ölçeği, 0 ile 14 arasında değişen bir sayı dizisidir. pH 7, nötr bir çözeltiyi temsil ederken, pH 0'a yakın olanlar çok asidik ve pH 14'e yakın olanlar çok baziktir. pH 7'den daha düşük olan çözeltiler asidik olarak kabul edilirken, pH 7'den daha yüksek olan çözeltiler bazik olarak kabul edilir.

Asidik çözeltiler, pH 7'den daha az bir değere sahiptir ve hidrojen iyonlarının yoğunluğu yüksektir. Asitler, sulu çözeltilerde hidrojen iyonları (H+) salınan bileşiklerdir. Bazik çözeltiler, pH 7'den daha yüksek bir değere sahiptir ve hidrojen iyonlarının yoğunluğu düşüktür. Bazlar, sulu çözeltilerde hidroksit iyonları (OH-) salınan bileşiklerdir.

pH, birçok endüstriyel ve bilimsel uygulamada önemli bir rol oynar. Örneğin, birçok kimyasal reaksiyonun etkinliği pH'a bağlıdır. Tarımda, toprak pH'ı bitki büyümesi için önemlidir. Gıda endüstrisinde, pH, gıda ürünlerinin kalitesi, tat, aroma ve raf ömrü gibi birçok faktöre etki eder. Ayrıca, insan sağlığı ve çevre de dahil olmak üzere birçok alanda pH'ın ölçülmesi önemlidir.

04.03.2023 11:00