Müsamaha

Görmezlikten gelme, hoş görme, göz yumma.

03.06.2021 21:49