Meyus

Umutsuzluğa düşmüş. Ümitsiz. Üzgün. Karamsar. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Şiddetli üzüntü mânasındaki yeis kelimesinden türetilmiştir.

03.06.2021 21:46