Karabasan nedir?

Karabasan, Türk mitolojisinde ve halk inanışlarında geçen bir kötü ruh olarak kabul edilir. Karabasan, geceleri insanların evlerine girer ve onları rüyalarında korkutur. Karabasan, genellikle insanların korkularını öne çıkarır ve insanların ruh hali üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Karabasan, ayrıca, bazen insanların bedenlerine de zarar verebilir.

Karabasan, Türk mitolojisinde ve halk inanışlarında, çeşitli yöntemlerle uzaklaştırılmaya çalışılır. Örneğin, evlerin etrafına tuz çizilir ve evlerin içinde, bazen de evlerin etrafında, namaz kılınır. Ayrıca, karabasanın etkisinden korunmak için, bazen de evlerin etrafına çeşitli semboller çizilir ve evlerin içinde, bazen de evlerin etrafında, çeşitli bitkiler yetiştirilir.

Ancak, karabasan, yalnızca Türk mitolojisi ve halk inanışlarında değil, aynı zamanda, bazı diğer kültürlerde de geçen bir kötü ruh olarak kabul edilir. Örneğin, bazı İslami kaynaklarda da karabasan adı geçmektedir ve bu kaynaklarda da, karabasan, insanların ruh hali üzerinde olumsuz etkiler yaratan bir kötü ruh olarak kabul edilir.

23.12.2022 00:30