Kalendermeşrep ne demek? Kalendermeşrep'in kelime anlamı nedir?

Dünya malında gözü olmayan, hoşgörülü kimse. Farça’daki “kalender” kelimesi ile Arapça “huy” ve “tabiat” kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur.

"Kalendermeşrep" terimi, genellikle aşırı özgürlükçü veya düzeni reddeden bir davranış veya yaşam tarzını ifade etmek için kullanılır. Bu terim, farklı dini ve felsefi gruplar arasında farklı anlamlar taşıyabilir.

Kelime anlamı olarak, "kalender" kelimesi, Arapça kökenli "kalandar" kelimesinden türetilmiştir ve "derviş" veya "gezgin" anlamına gelir. "Meşrep" ise, "davranış" veya "yaşam tarzı" anlamına gelen bir Türkçe kelime olarak kullanılır.

Birleşik olarak "kalendermeşrep" terimi, sıra dışı bir davranış ve yaşam tarzını ifade etmek için kullanılır ve genellikle özgürlük, bağımsızlık, aşk ve yalnızlık gibi kavramlarla ilişkilendirilir. Bu terim aynı zamanda, bazı tasavvufi derviş gruplarının ve batıniyye öğretisini benimseyen bazı İslam gruplarının da kendilerini ifade etmek için kullandıkları bir terimdir.

03.06.2021 17:44