Kalendermeşrep

Dünya malında gözü olmayan, hoşgörülü kimse. Farça’daki “kalender” kelimesi ile Arapça “huy” ve “tabiat” kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur.

03.06.2021 17:44