Heterodoks ne demek? Heterodoksun anlamı nedir?

Heterodoks sözcüğü, "farklı" anlamına gelen Yunanca heteros ve "öğreti, düşünce" anlamındaki doxa sözcüklerinden oluşur. Ana akımdan sapmış olan anlamına gelir.

21.01.2022 00:11