Helyum

Helyum (Yunanca "güneş" anlamına gelen helios'tan türetilmiştir), sembolü He ve atom numarası 2 olan kimyasal elementtir. Periyodik cetvelin birinci periyot 8A grubunda yer alan bir gazdır.

05.06.2021 17:46