Görüngü

Gözlenebilen, duyularla algılanabilen her şey, her olgu ve olay.

03.06.2021 22:05