Dörtgenin çevresi nasıl hesaplanır?

Dörtgen, matematikte en çok kullanılan şekillerden biridir. Dört kenarı ve dört açısı olan bu şeklin çevresi, kenar uzunluklarının toplamı ile hesaplanır. Bu makalede, dörtgenin çevresinin nasıl hesaplanacağı ve farklı dörtgen türlerinin çevre hesaplamaları hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Dörtgenin Çevresi Nasıl Hesaplanır?

Bir dikdörtgenin çevresi, dört kenarının toplamıdır. Eğer dörtgenin kenar uzunlukları sırasıyla a, b, c ve d ise, çevresi a+b+c+d şeklinde hesaplanır. Örneğin, 5 cm, 7 cm, 5 cm ve 7 cm uzunluğunda bir dikdörtgenin çevresi şu şekilde hesaplanır:

Çevre = 5 cm + 7 cm + 5 cm + 7 cm = 24 cm

Bununla birlikte, eğer dört kenarın uzunluğu eşitse, yani dörtgen kare ise, çevre hesaplaması biraz daha basitleştirilir. Karelerin çevresi, kenar uzunluğunun 4 katına eşittir. Örneğin, 6 cm uzunluğunda bir karenin çevresi şu şekilde hesaplanır:

Çevre = 6 cm x 4 = 24 cm

Farklı Dörtgen Türlerinin Çevre Hesaplamaları

Dörtgenler, dikdörtgenler, kareler, paralelkenarlar ve deltoidler gibi farklı türlere ayrılabilir. Her bir dörtgen türünün çevresi farklı bir şekilde hesaplanır.

 • Kare: Karelerin çevresi, kenar uzunluğunun 4 katına eşittir. Yani, C = 4 x a şeklinde hesaplanır, burada a kenar uzunluğunu ifade eder.
 • Dikdörtgen: Dikdörtgenlerin çevresi, tüm kenar uzunluklarının toplamına eşittir. Yani, C = a + b + c + d şeklinde hesaplanır, burada a, b, c ve d sırasıyla kenar uzunluklarını ifade eder.
 • Paralelkenar: Paralelkenarların çevresi, iki aynı uzunluktaki karşılıklı kenarların toplamının iki katına eşittir. Yani, C = 2 x (a + c) şeklinde hesaplanır, burada a ve c, paralelkenarın karşılıklı kenar uzunluklarını ifade eder.
 • Deltoid: Deltoidlerin çevresi, kenar uzunluklarının toplamına eşittir. Yani, C = a + b + c + d şeklinde hesaplanır, burada a, b, c ve d sırasıyla deltoidin kenar uzunluklarını ifade eder.

  Örnek Uygulama

  Bir örnek üzerinden dörtgenlerin çevre hesaplamalarını daha iyi anlayabiliriz. Diyelim ki, 10 cm uzunluğunda bir dikdörtgenimiz var. Bu dikdörtgenin çevresini hesaplamak için, tüm kenar uzunluklarının toplamını alıyoruz:

  C = a + b + c + d = 10 cm + 5 cm + 10 cm + 5 cm = 30 cm

  Yani, 10 cm uzunluğundaki bir dikdörtgenin çevresi 30 cm'dir.

  Sonuç;

  Dörtgenler, matematiksel hesaplamalarda sıkça kullanılan şekillerdendir. Dörtgenin çevresi, kenar uzunluklarının toplamı ile hesaplanır. Dörtgen türlerine göre çevre hesaplamaları değişiklik gösterebilir. Karelerin çevresi kenar uzunluğunun 4 katı, dikdörtgenlerin çevresi ise tüm kenar uzunluklarının toplamıdır. Paralelkenarların çevresi iki aynı uzunluktaki karşılıklı kenarların toplamının iki katıdır ve deltoidlerin çevresi ise kenar uzunluklarının toplamına eşittir.

07.03.2023 22:29

BUNLAR DA İLGİNİ ÇEKEBİLİR