Doktrin ne demek? Doktrin ne anlama gelir?

Doktrin kelimesi, belli bir konuya dair kendine has özellikler taşıyan düzenlenmiş ilkeler bütünüdür. Diğer adıyla öğreti, belirli bir konu ya da inanç sistemine ilişkin kabul, kurallar bütünü olarak da bilinir.

Savunulan ve öğretilen bir öğretim ya da ilke; dini, felsefi ya da siyasi bir sistem veya öğretimdeki inanç ve kav­ramların bütünü; bir konu ile ilgili fikirler toplamı; bir düşünür ya da filozof un düşün­celerinin bütünü. Buna göre, doktrin, otorite temeli üzerin­de öne sürülen, empirik desteği, kanıtlaması olduğu söylemekle birlikte, çoğunluk halihazırdaki verilerin ötesine geçen, ve dolayı­sıyla sağlam deneysel dayanakları olmayabilen fikirler bütününü ifade eder.

Doktrin kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Felsefe dışında hukuki, sosyolojik ve politik doktrinler de vardır. Doktrin kelimesi ile eş anlamlı olan diğer kelimeler; Disiplin ve Dogma olarak sıralanabilir.

21.01.2022 23:41