Çaçaron

Karşısındakini susturacak biçimde ve çok konuşan, çenesi kuvvetli, geveze kişi.

03.06.2021 17:50