Bilâkaydüşart

Kayıtsız şartsız. Hiçbir kısıtlama olmadan. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Koşul mânâsındaki kayıt ve şart kelimelerinin, olumsuzluk bildiren bilâ- ekiyle birleşimi sonucu oluşmuştur.

03.06.2021 17:47