Basın Özgürlüğü ne demek? Basın Özgürlüğü nedir?

Basın özgürlüğü; Görüş ve düşünceleri basın ve yayın yoluyla açıklayabilme ve yayabilme hakkıdır.

Basın özgürlüğü temel hak mı?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi basın özgürlüğünü bağımsız bir özgürlük olarak kabul etmemiş, basın özgürlüğünü ifade özgürlüğünün kullanım biçimlerinden biri olarak kabul etmiştir. Sözleşmenin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesine göre, herkes ifade özgürlüğüne sahiptir.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü ne zaman?

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günüdür.

5187 sayılı kanun nedir?

5187 sayılı kanun basın özgürlüğü le ilgili olan bir kanunu ifade etmektedir. 5187 sayılı kanunun esas amacı, basın özgürlüğünü ve basın özgürlüğünün kullanımını düzenlemektir. 5187 sayılı kanun basılmış olan eserlerin basımını ve yayımını kapsamaktadır.

5187 Basın Kanunu ne zaman çıktı?

9 Haziran 2004 kabul tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu, 26 Haziran 2004 tarihli ve 25504 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni Basın Kanunu ile 15 Temmuz 1950 tarihinden beri yürürlükte bulunan 5680 sayılı Basın Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

03.05.2022 03:30