1000 yılında dünya'da neler oldu?

1000 yılında dünya çapında birçok olay gerçekleşti ancak tam bir liste oluşturmak zor olabilir. Bazı önemli olaylar şunlardır:

  • İskandinav Vikingleri, Amerika'ya ilk kez ulaşan insanlar oldular.
  • Kuzey Afrika'da Fatımiler İslam Devleti kuruldu.
  • İslam Dünyası'nda yüzyıllar boyunca sürecek olan Haçlı Seferleri için neden olan ilk kez Doğu ve Batı kiliseleri arasında ayrılık yaşandı.
  • Kuzey İtalya'da yükselen şehir devletleri, Orta Çağ Avrupa'sındaki feodalite sistemine meydan okudu.
  • Çin'de Song Hanedanı yönetime geldi ve Çin edebiyatı, sanatı ve bilimi için bir altın çağ başladı.
  • Aztekler, bugünkü Meksika'da Tenochtitlan adlı büyük bir şehir devleti kurdular.
  • İngiltere Kralı I. Æthelred, İngiltere'yi Danimarkalılardan savunmak için Danegeld adlı bir vergi uyguladı.
  • İtalyan tüccar Marco Polo, Asya'da uzun bir yolculuk yaptı ve bu yolculuklarını anlattığı İpek Yolu Gezileri adlı eseri yazdı.
  • Kuzey Amerika'daki Mississippian kültürü, tarihte ilk kez kaydedilen büyük bir toplumsal çöküş yaşadı.

1000 yılında dünya genelinde gerçekleşen birçok başka olay ve gelişme de vardır, ancak bu liste önemli olayların sadece bir kısmını içermektedir.

09.03.2023 20:26

BUNLAR DA İLGİNİ ÇEKEBİLİR